Rob Willems

Raadslid, fractievoorzitter

Rob Willems, (nog net) 49 jaar, geboren Cothenaar maar inmiddels al ruim dertig jaar woonachtig in Wijk bij Duurstede. Getrouwd met Lodewien Dikker en vader van tieners Kees, Evi en Ort. Van beroep adviseur/onderzoeker/docent aan zowel Radboud Universiteit als Hogeschool van Arnhem/Nijmegen. Tevens bestuurder van de EigenWijkse EnergieCoöperatie als ook ‘opgeruimde Wijkenaar’ (hij/zij die de eigen buurt vrijwaart van zwerfafval). En daarnaast natuurlijk raadslid en tevens fractievoorzitter van GroenLinks Wijk bij Duurstede.

Ooit de politiek in gegaan omdat er een behoefte bestaat aan integere politici die zich vooral met de zaak en minder met ‘het spel’ bezig houden. Politiek gaat immers over het verdelen van schaarse (financiële) middelen en daarbij enige solidariteit betrachten (met elkaar maar ook met bv natuur en milieu). Dat is zeker geen spelletje en vraagt veel uitzoek- en navraagwerk om zo op basis van feiten afgewogen besluiten te kunnen nemen. Daar wil ik me de komende vier jaar opnieuw sterk voor maken, waarbij de ambitie om als gemeente klimaatneutraal te worden in 2030 mijn speciale belangstelling heeft. Daartoe heb ik de afgelopen jaren ook verschillende moties ingediend die vaak unaniem aangenomen werden. Maar om echt klimaatneutraal te worden over 12! jaar moet er een tandje bij de komende tijd: meer energie besparen en meer duurzame energie opwekken. En het leuke aan die ambitie is dat je er ook heel veel zelf aan kunt doen. Als we allemaal wat minder energie verbruiken en meer gebruik maken van duurzame bronnen kunnen we snel flinke stappen zetten. En Wijk kan heel veel zelf, dat zie je terug in allerlei lokale initiatieven zoals bv de EigenWijkse. Onze slogan ‘we doen het zelf’ is er dan ook een die zowel mij als Wijk goed past!