Blijverslening in Wijk?

Het is het streven van de overheid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat is goedkoper dan wonen in een verzorgingshuis. In dat kader vraagt raadslid Wes Janssen hoe het college denkt over de blijverslening. Deze is vergelijkbaar met de starterslening, maar bedoeld voor ouderen die langer in hun eigen huis willen blijven wonen.

De lening kan gebruikt worden om het eigen huis aan te passen, door bijvoorbeeld drempels weg te halen of een traplift te plaatsen. Het vermogen van ouderen zit vaak vast in hun huis. Met een blijverslening kunnen toch de nodige aanpassingen gefinancierd worden. Gemeenten nemen aanvragen in behandleing en bepalen de voorwaarden, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stelt het geld ter beschikking. Na verkoop van de woning komt het geld weer beschikbaar en kan de gemeente het opnieuw inzetten. 

GroenLinks stelt daarom de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van de blijverslening die al in enkele buurgemeenten (Nieuwegein, Veenendaal) is ingevoerd ?

2. Is het college bereid een dergelijke regeling in overweging te nemen voor Wijk bij Duurstede?