GroenLinks stelt vragen over inbreiding en snippergroen

Wij werden benaderd door inwoners over een aantal stukjes (snipper)groen tussen de huizen aan de David van Bourgondiëweg (vanaf de Baron van Lyndenstraat tot de Crookewitstraat). Het eerste stukje groen is enige tijd geleden al bebouwd. Recentelijk lijken nog een tweetal stukjes groen onder voorbehoud verkocht te zijn. Gaan deze ook bebouwd worden? En wat is het plan met het overige snippergroen in de buurt? De stukjes worden door kinderen gebruikt als speelterrein. 

Tegelijkertijd onderkennen wij de woningnood in Wijk en kunnen we maar beperkt uitbreiden buiten de rode contour. Inbreiden is een van de weinige mogelijkheden om het woningaanbod te vergroten. Anderzijds willen we ook niet al het bestaande groen in buurten bebouwen. Groen in de buurt is goed voor de gezondheid, fungeert als speelnatuur, heeft sociale betekenis, verbetert leefbaarheid en veiligheid, bevordert economische waarde, vormt verbinding tussen stad en land, verhoogt fietsgebruik, verzacht hitte, verbetert luchtkwaliteit en levert een bijdragen aan klimaatadaptie (bijv. verbeterde waterafvoer).[1] Met de investeringsagenda van het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen[2], roepen decentrale overheden op om meer te investeren in duurzaamheid. Een van de doelstellingen is het opvangen van 2,5% tot 5,5% meer neerslag in 2050. Gelet op de toenemende verstening van tuinen, wordt het belang van groen in de buurt daarmee onderstreept.