GroenLinks stelt vragen over kap hagen

Enige jaren geleden, toen fors bezuinigd moest worden, is besloten een aantal hagen te rooien tenzij deze in zelfbeheer genomen zouden worden. Een groot aantal hagen is toen geadopteerd en wordt met succes onderhouden door buurtbewoners en verenigingen. Helaas heeft een aantal zelfbeheerders het onderhoud moeten staken, waardoor hagen bij de Hordenweg dreigen te sneuvelen (hagen bij de Hoge Hoffweg zijn inmiddels al gerooid). Hagen vormen een belangrijk onderdeel van de ‘groene structuur’ in de stad, creëren ecologische verbindingszones en dragen bij aan een fraai omgevingsbeeld. GroenLinks vraagt zich af of de financiële noodzaak die destijds heeft geleid tot het besluit hagen te rooien, nog steeds aanwezig is. 

Ook gelet op de raadsbrede steun voor meer geld voor IBOR en de pilot Schoon Wijk (?). Wellicht is inmiddels ruimte ontstaan de hagen aan de Hordenweg (bij gebrek aan alternatieven) weer in gemeentebeheer te nemen. Voor de overige locaties willen wij overigens zeker niet afdoen aan het succes van zelfbeheer. Een waardevol initiatief dat wij letterlijk en politiek ondersteunen, ook zonder de financiële prikkel. Dat geldt eveneens voor de plannen zelfbeheerders te helpen met bijvoorbeeld uitleen van materiaal en het ophalen van restafval. In verband met de samenwerking met Houten werd onderzocht hoe deze ondersteuning vormgegeven zou kunnen worden. Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen aan het college:

  1. Bestaat de financiële noodzaak die destijds leidde tot kap van hagen (of uitgifte in zelfbeheer) nog steeds?
  2. Is er ruimte hagen aan de Hordenweg in gemeentebeheer te nemen?
  3. Wat was de functie van de berichtgeving over kap van hagen aan (in ieder geval) de Hoge Hoffweg, als deze dezelfde of de volgende dag nog gerooid worden? Was niet beter geweest enige tijd te wachten alvorens tot kap over te gaan?
  4. Welke alternatieven zijn overwogen? Is onderzocht of andere omwonenden bereid waren het zelfbeheer op zich te nemen?
  5. Is er al meer zicht op ondersteuning van zelfbeheer (bijv. door uitleen van materialen en ophaal van restafval)?