Uitgelicht

GroenLinks zet vol in op Wijk Klimaatneutraal 2030, meer betaalbare en duurzame woningen, meer zeggenschap voor inwoners, kansrijk opgroeien en meer en mooier openbaar groen. "Het is een programma dat de ambitie heeft voor de troepen uit te lopen in plaats van achter de feiten aan”, aldus lijsttrekker Wil Kosterman. 

Wijk klimaatneutraal 2030!

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en vormen een bedreiging voor onze aarde. Meer duurzame energie en woningisolatie zijn dé manieren om Wijk bij Duurstede klimaatneutraal te krijgen in 2030. Nu investeren is profiteren in de toekomst.

1000 Extra woningen 

Het wordt steeds moeilijker een woning te vinden in onze gemeente. Met name voor jongeren en mensen die minder te besteden hebben. GroenLinks gaat voor 1000 extra woningen en wil veel meer werk maken (en hulp bieden) bij verduurzaming van onze wijken. Extra huisvesting is ook belangrijk om het voorzieningenniveau op peil te houden en stad en buitengebied vitaal. 

Van inspraak naar zeggenschap

De afstand tussen inwoners en bestuur moet kleiner. We willen van inspraak naar zeggenschap! We hebben de afgelopen periode al volop geëxperimenteerd met projecten waarbij de inwoner het voor het zeggen heeft (Zandweg, Dorpsstraat en placemaking Markt). Met behulp van burgerpanels -groepen inwoners, samengesteld door loting, die de gemeente zwaarwegend adviseren- willen wij daarmee verder.

Kansrijk opgroeien 

GroenLinks staat voor een samenleving waarin solidariteit en empathie kernwaarden zijn. We willen dat alle jongeren kansrijk kunnen opgroeien, ook als het thuis wat minder gaat. We zetten in op vroegsignalering via maatschappelijke netwerken, voorlichting en ondersteuning waar nodig. 

Meer bomen en beter onderhoud groen 

Groen moet voor alle inwoners dichtbij zijn. Het is goed voor welzijn, gezondheid en zelfs huizenprijzen. De jarenlange trend van bezuinigen op openbaar groen, hebben we gekeerd door 100.000 extra te investeren. Herplant van bomen en onderhoud van groen moet wat ons betreft nog beter!