Nieuws

GroenLinks stelt vragen over natuurtoets

Gemeenten hebben te weinig kennis in huis om de Wet natuurbescherming goed toe te passen. Ook de handhaving laat vaak te wensen over. Dat bleek uit een item over 'Dier en bouw' van KRO-NCRV[1]. Met deze wet worden flora- en fauna beschermd bij plannen in de fysieke leefomgeving. Veel verschillende soorten planten- en dieren zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommigen zijn echter kwetsbaar. In een dichtbevolkt Nederland is goede natuurbescherming daarom erg belangrijk. Als het goed gaat met de natuur, is er ook meer ruimte voor economische en maatschappelijke activiteiten.

Lees verder

Stille killers

De overheid doet te weinig tegen luchtvervuiling. Zo oordeelde de rechter vorige week. Al eerder bleek dat Nederland internationale afspraken tegen klimaatverandering onvoldoende nakomt. Ecologie en economie zijn uit elkaar gedreven, door de manier waarop we energie opwekken, ons verplaatsen en landbouw en industrie bedrijven. We misbruiken ons natuurlijk kapitaal om financieel kapitaal te creëren. Met als gevolg een schaarste van grondstoffen, uitputting van de bodem en vervuiling van water en lucht.

Lees verder

Ambulances vaak te laat in Wijk

GroenLinks in Wijk bij Duurstede is verontrust over aanrijdtijden [van ambulances] en heeft aan de bel getrokken bij het gemeentebestuur. ,,Want het te laat ter plaatse zijn op veelal kritieke momenten, vergroot de kans op verergering van gezondheidsklachten en overlijden'', stelt raadslid Niek van Staaden. Ambulances in de gemeente zijn al jaren relatief vaak te laat. In het jaarverslag staan geen verbeteracties, constateerde het raadslid.

Lees verder

Wijkse woningen groener?

Al onze woningen klimaatneutraal in 2030! Zowel de nieuwe als bestaande. Dat is een belangrijke ambitie uit het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016-2020. De nieuwbouw moet in 2020 al klimaatneutraal zijn. In 2016 zou daarmee gestart worden. In dat kader wordt met corportaties een stappenplan opgesteld voor verduurzaming van alle huurwoningen. 

Lees verder

GroenLinks groeit!

Gisteravond hield GroenLinks Wijk bij Duurstede algemene ledenvergadering. We namen afscheid van Rene Borkus (voormalig voorzitter) en Moniek Reckman (fractie-/bestuurssecretaris). Rene draaide enige jaren mee als fractieondersteuner en was het laatste jaar voorzitter. Hij is naar Amersfoort verhuisd. Moniek heeft al een lange staat van dienst, als secretaris van fractie, bestuur en organisator van talloze politieke activiteiten en campagnes. Zij verlaat nu het bestuur, maar blijft betrokken als actief lid. Wij zijn beiden zeer dankbaar voor alles dat ze voor onze afdeling en fractie hebben gedaan! 

Lees verder

Alternatieve werkelijkheid

Het CDA beweerde in 't Groentje dat GroenLinks met alternatieve feiten kwam door vraagtekens te zetten bij schaalvergroting in de landbouw. Er zou bijvoorbeeld geen onderzoek zijn waaruit blijkt dat de intensieve veehouderij risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Ondertussen -in de ‘echte wereld’- krijgen provincies van het kabinet nu meer middelen om de omvang te beperken en worden maatregelen aangekondigd om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren. Want wat blijkt uit een 3-jarig onderzoek van het RIVM: ‘omwonenden veehouderij hebben meer luchtwegklachten’.

Lees verder

Pagina's