Nieuws

GroenLinks wil hoger op medaillespiegel duurzaamheid

In mei 2016 is het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid vastgesteld door de gemeenteraad. De ambitie “Wijk klimaatneutraal 2030” is daarmee unaniem aangenomen. Afgelopen week werd het Programmaplan Wijk bij Duurstede Klimaatneutraal besproken en de uitgevoerde acties in 2017. De meeste fracties waren content met het plan en spraken hun waardering uit voor de ingeslagen weg. GroenLinks was kritisch over het tempo en miste anticiperend vermogen.

Lees verder

GroenLinks en SP sturen brandbrief sluiting keuken E&E-gasthuis

Via vrijwilligers van het E&E Gasthuis vernamen GroenLinks en SP dat de directie heeft voorgesteld de keuken te sluiten. Alhoewel hier geen gemeentelijke taak ligt, maken de fracties zich zorgen over de maatschappelijk effecten. “Het restaurant biedt naast een uitstekende maaltijdvoorziening ook een ontmoetingsplek aan bewoners van het gasthuis, de aanleunflat en andere omwonenden”, menen raadsleden Niek van Staaden (GroenLinks) en Jan Oechies (SP).

Lees verder

GroenLinks Wijk bij Duurstede verkiezingsprogramma 2018-2022!

GroenLinks zet vol in op Wijk Klimaatneutraal 2030, meer betaalbare en duurzame woningen, meer zeggenschap voor inwoners, kansrijk opgroeien en meer en mooier openbaar groen. "Het is een programma dat de ambitie heeft voor de troepen uit te lopen in plaats van achter de feiten aan”, aldus lijsttrekker Wil Kosterman.

Lees verder

We doen het zelf!

De politiek bevindt zich in een vertrouwenscrisis. Met name het vertrouwen in partijen en politici is gedaald. Momenteel is slechts 2,2% van de kiesgerechtigden lid van een politieke partij. Het laagste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen verdelen deze partijen wel bijna alle invloedrijke posities. Ook de lokale politiek kampt met afnemende legitimiteit. Sinds afschaffing van de opkomstplicht in 1970, gaan steeds minder mensen stemmen. Met als dieptepunt de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Slechts 53% bracht een stem uit, de laagste opkomst ooit. Tegelijkertijd krijgt de gemeente steeds meer bevoegdheden en wil een ruime meerderheid van de Nederlanders meer inspraak. 

Lees verder

Klimaat en vuurwerk

Het was weer even spannend tussen Baudet en weerman Gerrit Hiemstra deze week. Baudet, nooit te beroerd om zijn achterban te laten zien dat ze bij de NPO aan het paniekzaaien zijn over het klimaat, wilde de weerman laten ontslaan omdat deze zijn klimaatsceptische tweet onzin vond. Ik las vandaag een sterke reactie hierop: ‘Het is net of je geen brandverzekering afsluit omdat de kans op brand niet 100% is’. Treffender kan ik het niet zeggen. Er is iets aan de hand met het klimaat, bewijzen te over, en we kunnen maar beter snel doorpakken, want als we wachten tot we het 100% zeker weten zijn echt te laat. En lokaal, in ons eigen Wijk bij Duurstede, moeten we echt doen wat we kunnen, zonder uitstel.

Lees verder

Wil Kosterman lijsttrekker GroenLinks

Wijk bij Duurstede –Wil Kosterman zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 opnieuw fungeren als lijsttrekker voor GroenLinks. De leden van GroenLinks kozen hiermee unaniem voor de ruime ervaring van Wil, die van 2002 tot 2014 raadslid was en aansluitend tot wethouder werd benoemd. De lijst van GroenLinks is een mix van ervaren en nieuwe kandidaten van wisselende leeftijd en telt evenveel vrouwen als mannen. Wat alle kandidaten delen is hun warme hart voor de gemeente Wijk bij Duurstede en het grote enthousiasme om zich in te zetten voor de toekomst van Langbroek, Cothen en Wijk.

Lees verder

Pagina's