Nieuws

Ambulances vaak te laat in Wijk

GroenLinks in Wijk bij Duurstede is verontrust over aanrijdtijden [van ambulances] en heeft aan de bel getrokken bij het gemeentebestuur. ,,Want het te laat ter plaatse zijn op veelal kritieke momenten, vergroot de kans op verergering van gezondheidsklachten en overlijden'', stelt raadslid Niek van Staaden. Ambulances in de gemeente zijn al jaren relatief vaak te laat. In het jaarverslag staan geen verbeteracties, constateerde het raadslid.

Lees verder

Wijkse woningen groener?

Al onze woningen klimaatneutraal in 2030! Zowel de nieuwe als bestaande. Dat is een belangrijke ambitie uit het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016-2020. De nieuwbouw moet in 2020 al klimaatneutraal zijn. In 2016 zou daarmee gestart worden. In dat kader wordt met corportaties een stappenplan opgesteld voor verduurzaming van alle huurwoningen. 

Lees verder

GroenLinks groeit!

Gisteravond hield GroenLinks Wijk bij Duurstede algemene ledenvergadering. We namen afscheid van Rene Borkus (voormalig voorzitter) en Moniek Reckman (fractie-/bestuurssecretaris). Rene draaide enige jaren mee als fractieondersteuner en was het laatste jaar voorzitter. Hij is naar Amersfoort verhuisd. Moniek heeft al een lange staat van dienst, als secretaris van fractie, bestuur en organisator van talloze politieke activiteiten en campagnes. Zij verlaat nu het bestuur, maar blijft betrokken als actief lid. Wij zijn beiden zeer dankbaar voor alles dat ze voor onze afdeling en fractie hebben gedaan! 

Lees verder

Alternatieve werkelijkheid

Het CDA beweerde in 't Groentje dat GroenLinks met alternatieve feiten kwam door vraagtekens te zetten bij schaalvergroting in de landbouw. Er zou bijvoorbeeld geen onderzoek zijn waaruit blijkt dat de intensieve veehouderij risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Ondertussen -in de ‘echte wereld’- krijgen provincies van het kabinet nu meer middelen om de omvang te beperken en worden maatregelen aangekondigd om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren. Want wat blijkt uit een 3-jarig onderzoek van het RIVM: ‘omwonenden veehouderij hebben meer luchtwegklachten’.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over inbreiding en snippergroen

Wij werden benaderd door inwoners over een aantal stukjes (snipper)groen tussen de huizen aan de David van Bourgondiëweg (vanaf de Baron van Lyndenstraat tot de Crookewitstraat). Het eerste stukje groen is enige tijd geleden al bebouwd. Recentelijk lijken nog een tweetal stukjes groen onder voorbehoud verkocht te zijn. Gaan deze ook bebouwd worden? En wat is het plan met het overige snippergroen in de buurt? De stukjes worden door kinderen gebruikt als speelterrein. 

Lees verder

GroenLinks kritisch over Omgevingsvisie

Afgelopen week stond de Omgevingsvisie op de raadsagenda. Een visie van de gemeenten Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik over de inrichting en het gebruik van ons buitengebied. GroenLinks was positief over de extra participatie voor inwoners. Die kunnen straks meer invloed uitoefenen op ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Stevige kritiek hadden we op het ontbreken van ‘groene’ thema’s in de visie. Deze had ruim aandacht voor landbouw en recreatie, maar onvoldoende voor natuur en milieu. 

Lees verder

Pagina's