Nieuws

GroenLinks voor een schone en gezonde provincie

In Wijk bij Duurstede is Karin geen onbekende: “Sinds 1983 woon ik met Jan in Wijk. Onze dochters Rosa en Margriet zijn hier geboren en getogen. Nu wonen, werken en studeren ze in Amsterdam. Van 1998 tot 2002 was ik raadslid en fractievoorzitter in Wijk bij Duurstede. Het is alweer even geleden sinds ik met voorkeurstemmen gekozen werd als eerste vrouw op de lijst. De politiek kreeg me in haar greep en in 2011 werd ik gekozen voor GroenLinks in Provinciale Staten”.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen bij uitbreiding Stefanusterrein

Moet een gemeente met de omvang van Wijk bij Duurstede, meer dan één bedrijventerrein hebben? Die strategische vraag mist GroenLinks bij het onderzoek naar uitbreiding van het Stefanusterrein. Op korte afstand van de huidige locatie, ligt het zeer goed geëquipeerde bedrijventerrein Broekweg. Zowel de Structuurvisie 2020 als het Regionaal Convenant Bedrijventerrein Zuidoost Utrecht, lijken ‘nee’ te zeggen op die vraag en tegen deze locatie. De visie stelt kortweg dat het Stefanusterrein in de toekomst niet verder mag transformeren tot regulier bedrijventerrein en het convenant draagt ons op eerst de ruimte die er al is te gebruiken alvorens tot uitbreiding of oprichting van een nieuw terrein over te gaan.

Lees verder

Jongeren, hoe zien jullie je toekomst?

Jongeren, wat houdt jullie bezig als het om onze samenleving gaat? Jullie komen massaal in actie voor je leefomgeving, nemen deel aan klimaatmarsen en voeren gesprekken met politici. Een ding is zeker: jullie willen verandering.

Lees verder

Raadspraat: Oude gewoontes

Na roken, zwarte pieten en rijden op diesel, blijken veel gebruiken die we ooit koesterden niet meer zo gewoon. Soms door nieuwe inzichten, maar ook omdat grenzen bereikt worden. Veranderen van ons gedrag is lastig, maar af en toe nodig. Is er dan niets meer heilig?

Lees verder

Regenboogvlag in Wijk na Nashville-verklaring

GroenLinks Wijk heeft afgelopen week per motie opgeroepen tot het hijsen van de regenboogvlag naar aanleiding van het publieke debat rondom de Nashville-verklaring. Een anti-homo en transgender pamflet dat inmiddels ruim 200 ‘eerste ondertekenaars’ kent, waaronder (oud-) predikanten van verschillende kerkelijke stromingen, prominenten van orthodox-protestantse kerken, een Tweede Kamerlid en hoogleraren. In Wijk bouwen we aan een gemeenschap waar je mag zijn wie je bent en houden van wie je wilt. 

Lees verder

Extra inzet op burgerparticipatie omgevingsvisie binnenstad

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van 2018 vroeg GroenLinks aandacht voor burgerparticipatie bij de Omgevingsvisie binnenstad waarmee in 2019 begonnen wordt. Tijdens het voortraject van het bestemmingsplan binnenstad, bleek dat er veel goede ideeën leven over inrichting van de binnenstad die verder gaan dan met de bestemmingsplanwijziging mogelijk was. Met de Omgevingswet en -visie komt standaard meer aandacht voor burgerparticipatie. GroenLinks, VVD en PCG vroegen het college bij de omgevingsvisie voor de binnenstad, extra in te zetten op burgerparticipatie en verder te gaan dan wat gebruikelijk wordt onder de nieuwe wet. Ook vroegen de fracties aandacht voor behoud van verspringende nokhoogten als onderscheidend element van het beschermd stadsgezicht.

Lees verder