Nieuws

GroenLinks tweede partij van Wijk!

Kiezers bedankt! GroenLinks is de tweede partij van Wijk! Na een ongelooflijk spannende avond bleek dat we van 1185 (2014) naar 1829 (!) stemmen zijn gegaan. Een winst van een dikke 600 stemmen en van '2,5' naar 3 zetels! Felicitaties voor VVD (grootste met 4 zetels), WijkNu (grootste stijger) en PCG (extra zetel). 

 

GroenLinks stelt vragen over klimaatadaptatie

Ruimtelijke adaptatie staat bij gemeenten nog nauwelijks op de radar. Terwijl het wel degelijk van groot belang is om te weten wat droogte, hitte en een teveel aan water met de gebouwde omgeving doet. Daarom zou iedere gemeente in ieder geval een klimaatstresstest moeten laten uitvoeren. Die brengt de kwetsbaarheid namelijk haarscherp in beeld. Dat advies kregen gemeenten (ook de onze) tijdens een bijeenkomst over ruimtelijke adaptatie in de provincie Utrecht afgelopen februari van de VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht.

Lees verder

Initiatiefvoorstel burgerjurys aangenomen!

Ons initiatiefvoorstel voor burgerjury's is door de raad aangenomen! Een burgerjury is een groep inwoners, samengesteld door loting, die de gemeente zwaarwegend adviseert bij een belangrijke beslissing. Deze kan bestaan uit 16 tot 60 mensen, afhankelijk van het onderwerp. Per voorstel stelt de raad (financiele) kaders vast. Het advies kan wettelijk gezien niet bindend zijn, maar wordt door de raad wel zwaar gewogen. Afwijking van het advies vindt slechts gemotiveerd plaats. Voor een nieuw onderwerp wordt weer een nieuwe jury samengesteld. Mocht dat nodig zijn om representativiteit te bevorderen, dan kan naselectie plaatsvinden op grond van leeftijd, geslacht, achtergrond en/of kern/wijk. 

Lees verder

GroenLinks wil hoger op medaillespiegel duurzaamheid

In mei 2016 is het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid vastgesteld door de gemeenteraad. De ambitie “Wijk klimaatneutraal 2030” is daarmee unaniem aangenomen. Afgelopen week werd het Programmaplan Wijk bij Duurstede Klimaatneutraal besproken en de uitgevoerde acties in 2017. De meeste fracties waren content met het plan en spraken hun waardering uit voor de ingeslagen weg. GroenLinks was kritisch over het tempo en miste anticiperend vermogen.

Lees verder

GroenLinks en SP sturen brandbrief sluiting keuken E&E-gasthuis

Via vrijwilligers van het E&E Gasthuis vernamen GroenLinks en SP dat de directie heeft voorgesteld de keuken te sluiten. Alhoewel hier geen gemeentelijke taak ligt, maken de fracties zich zorgen over de maatschappelijk effecten. “Het restaurant biedt naast een uitstekende maaltijdvoorziening ook een ontmoetingsplek aan bewoners van het gasthuis, de aanleunflat en andere omwonenden”, menen raadsleden Niek van Staaden (GroenLinks) en Jan Oechies (SP).

Lees verder

GroenLinks Wijk bij Duurstede verkiezingsprogramma 2018-2022!

GroenLinks zet vol in op Wijk Klimaatneutraal 2030, meer betaalbare en duurzame woningen, meer zeggenschap voor inwoners, kansrijk opgroeien en meer en mooier openbaar groen. "Het is een programma dat de ambitie heeft voor de troepen uit te lopen in plaats van achter de feiten aan”, aldus lijsttrekker Wil Kosterman.

Lees verder