Nieuws

Geen 'OZB-boete' voor zonnepanelen

Als je zonnepanelen op je dak legt, kan de ozb omhoog gaan door waardestijging van je huis. GroenLinks wil geen boete op verduurzaming en heeft samen met de PCG het college gevraagd uit te zoeken of zonnepanelen bij de ozb buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over Zandweg

Sinds 2015 is een projectgroep bezig met inventarisatie van knelpunten rondom de Zandweg en ontwikkeling van een nieuwe inrichting voor weg en omgeving. Er wordt te hard gereden, is sprake van geluidsoverlast, de politie zou onvoldoende handhaven, er zijn geen of onvoldoende veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en over een aantal specifieke knooppunten wordt geklaagd (kruising Zandweg/Frankenweg en uitrit Veilingpark).

Lees verder

Wijk tweede van werkgebied Stedin in aardgasvrije nieuwbouw!

Voor het eerst komen bij netbeheerder Stedin meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op aardgas. Spijkenisse spant in het werkgebied van Stedin de kroon. Daar wordt sinds de zomer 100 procent van de nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd. Wijk bij Duurstede volgt met 97 procent, Rotterdam met 93 procent.

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor verduurzaming scholen

Het ministerie stelt 5 miljoen beschikbaar voor verduurzaming van basisscholen. Daarmee wordt zowel gewerkt aan het buitenklimaat (minder fossiele brandstoffen en uitstoot) als het binnenklimaat (frisse scholen). Voor 10 projecten wordt 3,5 ton per project vergeven, met 1,5 miljoen voor ondersteuning.

Lees verder

Schaf de raad af!

Misschien een vreemde bijdrage voor een raadslid. Maar ik ben ervan overtuigd dat de democratische belofte béter waargemaakt kan worden dan met een gekozen gemeenteraad. En dat komt niet door een gebrek aan goede wil. De raad is echter duidelijk geen afspiegeling van de bevolking. Erg weinig vrouwen en jongeren, erg veel hoger-opgeleiden.

Lees verder